Transcriu les accions mitjançant números de circ i personatges clars i humans, reconeixibles pel públic, universals. Sense necessitat d’usar paraules.

Diferents tipus d’aeris (cèrcol, corda, cintes) es barregen amb números de bàscula amb mà a mà i equilibris, mitjançant els quals es va creant l’ambient fabril.